PRIVACYBELEID

CORRIGO PRIVACYBELEID – VERKLARING

Het onderhavige Privacybeleid verklaart hoe informatie over u wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Corrigo Incorporated (“Corrigo”, “wij”, “ons”, “onze”). De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op informatie die we verzamelen, gebruiken en bekendmaken wanneer u onze websites, mobiele toepassingen en andere online producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) gebruikt, wanneer u contact opneemt met de klantendienst of wanneer u op enige andere wijze communiceert met ons. Deze informatie kan “persoonlijke informatie” omvatten (die in het kader van de onderhavige verklaring persoonsgegevens of de equivalente term uit hoofde van de toepasselijke wetgeving omvat).

We kunnen de onderhavige Privacyverklaring te gepasten tijde wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, geven we u hier indien haalbaar kennisgeving van (zoals het aanbrengen van een vermelding op onze startpagina of het u toesturen van een kennisgeving). We raden u aan de Privacyverklaring door te nemen telkens wanneer u toegang hebt tot de Diensten of op andere wijze met ons communiceert om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u uw privacy kunt helpen beschermen.

Verzameling van informatie:

Informatie die u ons verschaft. We verzamelen informatie die u ons rechtstreeks verschaft. Bijvoorbeeld, als u wenst te worden toegevoegd aan de lijst van professionele dienstverleners, moet u een account aanmaken bij ons. We verzamelen ook informatie wanneer u uw account aanmaakt en bijwerkt, een formulier invult, communiceert met een dienstverzoeker of –verlener, een offerte aanvraagt of beantwoordt, een werkopdracht opstelt of aanvaardt, een factuur indient, klantondersteuning verzoekt, zich inschrijft voor een gebruikersconferentie, een enquête beantwoordt of op enige andere wijze met ons of via de Diensten communiceert. De soorten persoonlijke informatie die we van u kunnen verzamelen, omvatten uw basisgebruikersinformatie en contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, betaal- of creditkaartinformatie, uw vakgebied of beroep, foto, feedback en alle overige persoonlijke informatie die u kiest te verschaffen. We kunnen ook andere informatie over uw zakelijke activiteit verzamelen, zoals zakelijke financiële informatie (met inbegrip van maar zonder te zijn beperkt tot prijzen, facturen, kosten en begrotingsinformatie), klantgegevens, bedrijfsinformatie (met inbegrip van maar zonder te zijn beperkt tot sector, aantal vestigingen, vestigingsplaats, onderhoudsinformatie en onderhoudsschema, aantal technici en fiscaal identificatienummer). We verzamelen ook informatie over u wanneer u ons informatieverzoeken bezorgt.

Voor toegang tot de Diensten moet u ons de op de inschrijvingspagina met een sterretje aangeduide persoonlijke informatie verschaffen. Zo niet, kunt u geen account bij ons aanmaken en kunnen we u geen toegang verlenen tot de Diensten. Als u een informatieverzoek bij ons indient of op enige andere wijze contact met ons opneemt, moet u ons bepaalde contactinformatie bezorgen zodat we u kunnen beantwoorden.

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de diensten gebruikt. Wanneer u toegang hebt tot of gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen we automatisch persoonlijke informatie over u, waaronder:

 • Logboekinformatie: we kunnen logboekinformatie over uw gebruik van de Diensten verzamelen, met inbegrip van de browser die u gebruikt, toegangstijden, bekeken pagina’s, uw IP-adres en de pagina die u bezocht voordat u naar onze Diensten surfte.
 • Toestelinformatie: we kunnen informatie verzamelen over de computer of het mobiele toestel waarmee u toegang krijgt tot onze Diensten, met inbegrip van het hardware model, het besturingssysteem en versie, unieke toestelidentificators (zoals IP-adres, IMEI-nummer, het adres van de draadloze netwerkinterface van het toestel of het mobiele telefoonnummer dat het toestel gebruikt) en mobiele netwerkinformatie.
 • Plaatsinformatie: we kunnen informatie verzamelen over de plaats van uw toestel telkens wanneer u toegang hebt tot of gebruik maakt van onze mobiele toepassingen of anderszins toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie. Gelieve voor verdere gegevens “Uw keuzes” hieronder te raadplegen.
 • Informatie verzameld door cookies en andere traceringstechnologieën: wij en onze dienstverleners maken gebruik van verscheidene technologieën om informatie te verzamelen, met inbegrip van cookies en webbeacons. Cookies zijn kleien gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw toestel om ons te helpen onze Diensten en uw ervaring te verbeteren, om te zien welke onderdelen en eigenschappen van onze Diensten populair zijn en om bezoeken te tellen. Webbeacons zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in onze Diensten of e-mails om te helpen cookies te plaatsen, bezoeken te tellen en het gebruik en de doeltreffendheid van campagnes te begrijpen. Gelieve voor meer informatie over cookies en over hoe ze uit te schakelen “Uw keuzes” hieronder te raadplegen.

Informatie die we verzamelen uit andere bronnen: 

Als u een professionele dienstverlener bent, kunnen we ook persoonlijke informatie uit andere openbare bronnen verkrijgen en deze combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen waarvan we denken dat deze noodzakelijk is om te helpen onze relatie met u te beheren met het oog op gewettigde zakelijke belangen. Bovendien kunnen we persoonlijke informatie over u verzamelen van derden, met inbegrip van maar zonder te zijn beperkt tot achtergrondcontrolefirma’s, verzekeringsmaatschappijen en –makelaren en openbaar raadpleegbare bronnen.

Instanties die een professionele dienstverlener inschakelen via het platform, kunnen deze professionele dienstverlener beoordelen en becommentariëren. Deze informatie wordt toegevoegd aan het profiel van de professionele dienstverlener en zal beschikbaar zijn om weer te geven op het platform.

Gebruik van informatie:

We kunnen persoonlijke informatie die we van u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Onze Diensten verlenen, onderhouden en verbeteren;
 • De producten en diensten die gebruikers verzoeken verlenen en leveren, zoals maar zonder beperkt te zijn tot de lijst van dienstverleners en hun beoordelingen;
 • Transacties verwerken en u gerelateerde informatie sturen, met inbegrip van bevestigingen en facturen;
 • U technische meldingen, updates, veiligheidsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten sturen;
 • Antwoorden op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantondersteuning en service verlenen;
 • Als u dit hebt verzocht of we dit anderszins mogen doen volgens de wet, kunnen we met u communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, opleidingsmogelijkheden en evenementen die Corrigo en anderen aanbieden en nieuws en informatie aanbieden waarvan we denken dat het u kan aanbelangen om uw ervaring of gewettigde zakelijke belangen kan verbeteren;
 • Trends, gegevens, transacties, gebruik en activiteiten met betrekking tot onze Diensten opvolgen, evalueren en analyseren en op basis hiervan aanbevelingen doen en bijstand verlenen;
 • Bedrieglijke transacties en andere illegale activiteiten detecteren, onderzoeken en voorkomen en de rechten en eigendom van Corrigo en anderen beschermen;
 • De Diensten persoonlijk aanpassen en verbeteren en advertenties, inhoud of eigenschappen voorzien die overeenstemmen met gebruikersprofielen of interesses;
 • De klanttevredenheid beoordelen;
 • Onze informatie associëren of combineren met informatie die we krijgen van anderen om ons te helpen uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening aan te bieden;
 • Alle andere doeleinden verwezenlijken waarvoor de informatie werd verzameld;
 • Als we verplicht zijn informatie bekend te maken uit hoofde van enige toepasselijke wetten, voorschriften of gerechtelijke bevelen en/of om onze belangen en wettelijke rechten te beschermen; en
 • Voor alle overige doeleinden met het oog op uw of ons gewettigde belang.

Informatie delen:

We gebruiken uw persoonlijke informatie voor de bovenstaande doeleinden en als we van mening zijn dat:

 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen om een nieuwe overeenkomst met u aan te gaan;
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is om te voldoen aan relevante wettelijke of reglementaire verplichtingen die we hebben; of
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is om ‘gewettigde belangen’ te ondersteunen die we hebben als onderneming (bijvoorbeeld om onze producten te verbeteren of om gegevensbestanden te analyseren), op voorwaarde dat dit steeds op passende wijze verloopt en uw privacyrechten worden nageleefd.

We kunnen uw persoonlijke informatie als volgt delen:

 • Met onroerendgoedbeheermaatschappijen en andere gebruikers van onze diensten. Via ons platform kunnen onroerendgoedbeheerders en andere belanghebbende partijen professionele commerciële dienstverleners zoeken. Deze gebruikers hebben toegang tot het profiel van de professionele dienstverlener (met uitzondering van de betaalkaartinformatie), met inbegrip van eventuele beoordelingen of meningen over de professional. Wanneer een commerciële dienstverlener een job aanneemt op een bepaalde plaats, heeft de instantie die hem inschakelt op de datum van de toewijzing toegang tot de plaatsinformatie die getraceerd wordt via de mobiele toepassing. We gebruiken deze informatie om de betaling te vergemakkelijken, afspraken te bevestigen en voor doeleinden die verband houden met het waarborgen dat de specifieke job wordt uitgevoerd.
 • Met verkopers, consulenten, derde betalingsverwerkers en andere dienstverleners die toegang nodig hebben tot dergelijke informatie om werkzaamheden uit te voeren namens ons of die ons helpen u de Diensten te verlenen;
 • Met andere gebruikers van de Diensten met wie u kiest verbinding te maken via de Diensten;
 • Met wetshandhavingsdiensten, rechtbanken, de Overheid of regelgevende instanties of anderszins als antwoord op een informatieverzoek als we menen dat bekendmaking in overeenstemming is met of vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen of gerechtsprocedures;
 • Als we van mening zijn dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersovereenkomsten of beleid of om de rechten, de eigendom en de veiligheid van Corrigo, onze verbonden ondernemingen (zie hieronder) of anderen te beschermen;
 • Met betrekking tot of tijdens onderhandelingen van enige fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al onze of een deel van onze activiteit door een andere onderneming;
 • Onze adviseurs, onder wie accountants, auditors, advocaten, andere professionele adviseurs en zakelijke contacten: om ons bij te staan om onze activiteit beter te beheren, te ondersteunen of te ontwikkelen en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Tussen en onder Corrigo en onze verbonden ondernemingen (zie http://www.corrigo.com) voor doeleinden in overeenstemming met de onderhavige privacyverklaring; indien van toepassing en voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving, kan de plaatselijke verbonden onderneming van Corrigo aan u verhandelen;
 • Met alle overige partijen in uw of ons gewettigde belang; en
 • Op enige andere wijze zoals toegestaan of vereist uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving.

We kunnen de bedrijfsnaam, contactinformatie, beoordelingen, aantal via de Corrigo Diensten uitgevoerde werkopdrachten en andere informatie van het profiel van een dienstverlener delen met de gebruikers van onze onderneming teneinde aanbevelingen te doen aan deze gebruikers.

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen zonder enige beperking, met inbegrip van doeleinden op het gebied van analyse, bedrijfsintelligentie en benchmarking.

De website of app kan links bevatten naar en van de websites van derde partijen. Als u toegang krijgt tot andere sites aan de hand van de voorziene links, gelieve er zich dan bewust van te zijn dat deze een eigen privacyverklaring kunnen hebben en wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze verklaringen of voor enige persoonlijke informatie die via deze websites kan worden verzameld. Gelieve deze verklaringen te lezen voordat u enige persoonlijke informatie indient via deze websites.

Door andere partijen verleende analysediensten:

We kunnen andere partijen toelaten namens ons analysediensten te verlenen op het internet en via toepassingen. Deze entiteiten kunnen cookies, webbeacons, toestelidentificators en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites en toepassingen, met inbegrip van uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, weergegeven pagina’s, bestede tijd op pagina’s of in apps, geklikte links en omzettingsinformatie. Deze informatie kan door Corrigo en andere partijen worden gebruikt om o.a. gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en uw online activiteit beter te begrijpen.

Veiligheid

We bewaren uw persoonlijke informatie in computerdatabanken en/of in papieren versie (afhankelijk van het type informatie) en treffen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen (m.i.v. fysieke en elektronische veiligheidsmaatregelen) om te helpen de informatie over u te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging.

Voor zover wettelijk vereist treffen we alle redelijke maatregelen om persoonlijke informatie op een veilige manier te vernietigen, te de-identificeren of te bewerken wanneer we deze niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld (zoals vastgesteld in de onderhavige privacyverklaring) en bijhouden niet langer nodig is voor wettelijke of zakelijke doeleinden.

We kunnen niet waarborgen dat onze website of de app probleemloos en ononderbroken zullen werken. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip maar zonder te zijn beperkt tot schade naar aanleiding van niet-levering of laattijdige levering van elektronische mededelingen, interceptie of manipulatie van elektronische mededelingen door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische mededelingen en de overdracht van virussen.

Overdracht van informatie naar de V.S. en andere landen:

Corrigo is gevestigd in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die we via de Diensten verzamelen is onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving, alsook aan eventuele plaatselijke wetgeving in uw rechtsgebied die van toepassing is op de Diensten (als u de Diensten in een land buiten de V.S. gebruikt). Deze informatie kan ook worden bekendgemaakt of verwerkt tussen onze overzeese kantoren en onze verbonden ondernemingen (zie hierboven voor een lijst), evenals door ons personeel en de werknemers van onze verbonden ondernemingen en derde dienstverleners die actief zijn buiten de EER.

Door een account aan te maken, toegang te verkrijgen of gebruik te maken tot de Diensten of op enige andere wijze persoonlijke informatie aan ons te bezorgen, erkent u de verwerking, overdracht en opslag van uw persoonlijke informatie in en aan de V.S. en andere landen, waar de toepasselijke wetgeving op uw informatie kan verschillen van de plaatselijke wetgeving in uw rechtsgebied.

Uw persoonlijke informatie wordt enkel overgedragen naar vestigingen buiten de EER als we van mening zijn date r gepaste of vergelijkbare beveiligingsniveaus heersen om persoonlijke informatie te beschermen. We treffen alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat: (i) interne overdracht onderhevig is aan een overeenkomst binnen de groep die specifieke contractuele bescherming bidet ontworpen om te waarborgen dat uw persoonlijke informatie het voorwerp vormt van een gepast en consistent beveiligingsniveau bij overdracht tussen onze verbonden ondernemingen; en (ii) we gepaste contractuele afspraken maken met onze derde partijen om te waarborgen dat een gepaste beveiliging wordt toegepast zodat de risico’s van onrechtmatig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke informatie worden geminimaliseerd en dat dergelijke derde partijen te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie. U kunt het recht hebben om te weten via welk mechanisme uw gegevens worden overgedragen buiten de EER.

Uw keuzes:

U kunt sommige van of alle onderstaande rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

Toegangsverzoek. Voor toegang tot en een kopie van uw persoonlijke informatie die we beheren of bezitten, samen met informatie over hoe en op welke basis deze persoonlijke informatie door ons wordt verwerkt. 

Bijwerking/correctie van accountinformatie. U kunt uw persoonlijke informatie te allen tijde bijwerken, corrigeren of verwijderen door zich aan te melden op uw online account, ons een e-mail te sturen naar support@corrigo.com of contact op te nemen met ons Privacyteam (zie hieronder). We nodigen u uit uw informatie bij te werken of te corrigeren als uw gegevens veranderen of als u denkt dat de informatie die we over u bijhouden onjuist, onnauwkeurig of verouderd is.

Beperkte verwerking: om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken als: (i) de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie in twijfel wordt gesteld, (ii) de verwerking onwettig is maar u zich verzet tegen de verwijdering van uw persoonlijke informatie, (iii) uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, maar we nog wettelijke vorderingen moeten instellen, uitoefenen of beantwoorden, of (iv) u het recht op verzet hebt uitgeoefend en de dwingende redenen nog moeten worden nagegaan. U kunt ook het recht hebben om verwerking aan te vechten die we hebben gerechtvaardigd op basis van een gewettigd belang.

Portabiliteit: om ons te vragen uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u te bezorgen of om te vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te ‘porteren’, maar in elk geval enkel als de verwerking is gebaseerd op uw instemming of op de tenuitvoerlegging van een contract met u; en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.

Recht op bezwaar en/of Deactivering van uw account: als u wenst uw account te deactiveren of zich te allen tijde verzet tegen de verzameling, het gebruik en/of de bekendmaking van uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar support@corrigo.com of contact op te nemen met ons Privacyteam (zie hieronder). Gelieve er wel rekening mee te houden dat we bepaalde informatie kunnen bijhouden zoals wettelijk vereist of voor gewettigde zakelijke doeleinden. We kunnen ook in de cache geplaatste of gearchiveerde kopieën van informatie over u bijhouden gedurende een bepaalde termijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwijdering: in beperkte omstandigheden kunt u verzoeken dat we uw persoonlijke informatie verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig is met betrekking tot de doelstellingen waarvoor deze werd verzameld of verwerkt.

Hoe lang houden we uw informatie: Wij pogen uw informatie zo lang te houden aangezien wij het voor wettige bedrijfs of wettelijke redenen nodig hebben. We zullen het dan veilig verwijderen. Als u wilt dat wij uw gegevens te verwijderen u contact met ons op support@corrigo.com.

Plaatsinformatie. Wanneer u enige van onze mobiele toepassingen die plaatsinformatie verzamelen voor het eerst lanceert, wordt u gevraagd de verzameling van deze informatie door de toepassing te aanvaarden.  De mobiele applicatie heeft een GPS/location-functie, wanneer u de app te activeren op uw mobiele apparaat en autoriseren van de GPS-tracking, dan zullen we verzamelen de GPS-informatie van uw apparaat, zal dit in staat stellen jll en Corrigo aan (verhoging van de operationele efficiëntie, verbetering van de klantenservice, Handhaaf nauwkeurige timekeeping verslagen, en verbeter de veiligheid van technici/leveranciers technici die werkorden uitvoeren).  Momenteel vereisen we deze plaatsinformatie om Voor jou gebruik en ons uit te voeren een aantal van de Diensten, dus als u dit niet aanvaardt locatie verzameling kunt u onze Diensten niet gebruiken.  Als u aanvankelijk had aanvaard dat we uw plaatsinformatie verzamelen, kunt u nadien het verzamelen van deze informatie te allen tijde stopzetten door in te loggen uit de mobiele applicatie of de voorkeuren op uw mobiele toestel te wijzigen.  Het is belangrijk dat u tijdens de werkuren uw locatiegegevens inschakelt en inlogt op de mobiele applicatie; wanneer uw verschuiving eindigt, moet u ervoor zorgen dat u zich afmeldt bij de mobiele applicatie (als u niet uitlogt van de mobiele applicatie dan uw locatie informatie zal blijven worden verzameld.  Corrigo wil niet om uw locatie informatie te verzamelen buiten de werktijden). U kunt onze verzameling van plaatsinformatie stoppen door de standaard deïnstallatie procedure te volgen om al onze mobiele toepassingen van uw toestel te verwijderen.

Cookies. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. Als u dit verkiest, kunt u echter doorgaans kiezen om uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd of verwijderd. Het verwijderen of weigeren van browsercookies heeft niet noodzakelijk gevolgen voor flashcookies van derde partijen die worden gebruikt met betrekking tot onze Diensten. Gelieve om flashcookies te verwijderen of uit te schakelen, gelieve http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html te bezoeken voor verdere informatie. Gelieve er rekening mee te houden dat als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en functionaliteit van onze Diensten. Cookies worden hoofdzakelijk gebruikt om uw online ervaring te verbeteren en niet om de browsegewoontes van geïdentificeerde bezoekers te traceren, tenzij u hiervoor toestemming geeft. Als u onze sites bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, is veel van de informatie die we verzamelen louter statistisch (bv. het domein waarlangs u toegang hebt tot het internet, de datum en het uur waarop u toegang krijgt tot onze site en het internetadres van de website waarlangs u rechtstreeks verbinding maakt met onze site) en niet persoonlijk identificeerbaar. We gebruiken deze informatie over het aantal bezoekers en hun gebruik van de sites geaggregeerd om onze sites nuttiger en aantrekkelijker te maken voor u. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe de bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en ons te helpen de site te verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie op anonieme wijze, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, de bezochte pagina’s en waarlangs de bezoekers naar de site komen.

Direct marketing en promotiemededelingen. Te gepasten tijde zouden we u graag via SMS, telefoon, push-meldingen/berichten, post of e-mail informatie sturen waarvan we denken dat deze u kan aanbelangen (met inbegrip van informatie met betrekking tot onze producten en diensten en de producten en diensten van onze geselecteerde partners, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen), maar we kunnen dit enkel als u hiervoor kiest in uw voorkeuren. U kunt zich uitschrijven om direct marketing en promotiemededelingen van ons te ontvangen door de instructies in die mededelingen te volgen of een e-mail te sturen naar info@corrigo.com. Als u zich uitschrijft voor deze mededelingen, kunnen we u nog steeds niet-promotionele mededelingen sturen, zoals mededelingen over uw account of onze lopende zakelijke relaties, tenzij u ook meer in het algemeen uw instemming hebt ingetrokken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en/of bekendmaken van uw persoonlijke informatie door ons.

Mobiele push-meldingen/berichten. We kunnen promotionele en niet-promotionele push-meldingen of berichten naar uw mobiele toestel stoelen als u ervoor hebt gekozen deze te ontvangen. U kunt deze promotieberichten te allen tijde deactiveren door de meldingsinstellingen op uw mobiele toestel te wijzigen of door een e-mail te sturen naar mailen info@corrigo.com. Als u ons met toestemming om u te voorzien van marketing informatie, u uw toestemming te trekken op elk gewenst moment door te mailen info@corrigo.com.

Neem contact op met ons:

Voor al uw verzoeken zoals hierboven beschreven of als u vragen hebt over de onderhavige Privacyverklaring of verdere informatie wenst, gelieve dan contact met ons op te nemen: support@corrigo.com of Privacyteam, Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 USA. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij Op elke bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw persoonlijke informatie door ons.

Gelieve er rekening mee te houden dat we niets aanrekenen voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, tenzij uw verzoek tot toegang tot informatie ongegrond, buitensporig of repetitieve, in welk geval we een redelijk bedrag in rekening zullen brengen rekening houdend met de omstandigheden.