นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CORRIGO – APAC

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัท Corrigo (“Corrigo” “พวกเรา” “เรา” “ของเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ถ่ายโอน และเปิดเผยเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์อื่น ๆ ของเรา (เรียกรวมกันว่า บริการ“) เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือเมื่อคุณติดต่อกับเราในช่องทางอื่น ข้อมูลนี้อาจประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล” (ซึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ต้องรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดที่มีค่าเท่ากันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลง ในทางปฏิบัติเราจะแจ้งให้คุณทราบ (เช่น การเพิ่มข้อมูลคำอธิบายในหน้าแรกหรือส่งการแจ้งเตือนให้กับคุณ) และขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบริการหรือติดต่อกับเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลและวิธีที่คุณช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่คุณให้เรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง เช่น หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ คุณต้องสร้างบัญชีกับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณสร้างและอัปเดตบัญชีของคุณ กรอกแบบฟอร์ม เชื่อมต่อกับผู้ร้องขอหรือผู้ให้บริการ เรียกร้องหรือตอบกลับใบเสนอราคา เตรียมการหรือยอมรับคำสั่งการทำงาน ส่งใบเรียกเก็บค่าบริการ ขอการสนับสนุนจากลูกค้า ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ใช้ ทำแบบสำรวจ หรือติดต่อสื่อสารกับเรา หรือผ่านทางบริการ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณรวมถึงข้อมูลผู้ใช้ขั้นพื้นฐานและข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ข้อมูลการชำระเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิต ทักษะหรือการค้าของคุณ ภาพถ่ายของคุณ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณเลือกให้ไว้กับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ข้อมูลสถานะทางการเงินของธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงราคา ใบเรียกเก็บค่าบริการ ต้นทุน และข้อมูลงบประมาณ) ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงอุตสาหกรรม จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของธุรกิจ ข้อมูลการบำรุงรักษา และตารางการบำรุงรักษา จำนวนช่างเทคนิค และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณติดต่อสอบถามเรา

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเครื่องหมายดอกจันในหน้าลงทะเบียน มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีกับเราได้ และเราจะไม่สามารถให้คุณเข้าถึงบริการ หากคุณต้องการสอบถามหรือทำการติดต่อกับเรา คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่แน่นอนกับเราเพื่อให้เราสามารถตอบกลับคุณได้

คุณต้องรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความคิดเห็นและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณโพสต์เมื่อใช้บริการของเรา) ไม่มีข้อมูลต้องห้ามตามกฎหมาย (เช่น ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการจลาจล ทำลายความมั่นคง คำสั่งสาธารณะ ความอับอาย การใส่ร้าย) หรือข้อมูลที่ไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึง

 • ข้อมูลบันทึก: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ช่วงเวลาที่เข้าถึง หน้าเว็บที่เยี่ยมชม ที่อยู่ IP และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนไปยังหน้าบริการ

 • ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่คุณใช้เข้าถึงบริการ รวมถึงรุ่นฮาร์ดแวร์ ระบบและรุ่นการใช้งาน เครื่องระบุอุปกรณ์เฉพาะ (เช่น ที่อยู่ IP หมายเลข IMEI ที่อยู่ของอินเตอร์เฟซเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของอุปกรณ์ที่ใช้) และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

 • ข้อมูลสถานที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ในทุก ๆ ครั้งที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานแอปพลิเคชันของเรา หรือยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดู ตัวเลือกของคุณด้านล่าง

 • ข้อมูลที่คุกกี้เก็บรวบรวมและเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ เราและผู้ให้บริการของเราใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงคุกกี้และเว็บบีคอน คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์หรือหน่วยความจำอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราและประสบการณ์ของคุณ ดูว่าพื้นที่ใดและคุณลักษณะใดของบริการที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้งยังนับจำนวนการเข้าชม เว็บบีคอน คือรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในบริการหรืออีเมล และช่วยส่งคุกกี้ นับการเข้าชม และทำความเข้าใจกับการใช้และประสิทธิภาพของโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดใช้งาน กรุณาดู ตัวเลือกของคุณด้านล่าง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น:

หากคุณคือมืออาชีพด้านบริการ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และรวมกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าการดูแลความสัมพันธ์ของเรากับคุณเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงบริษัทตรวจสอบประวัติ นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

องค์กรที่มีส่วนร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการผ่านแพลตฟอร์มจะสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ ข้อมูลนั้นจะเพิ่มลงในโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ และจะสามารถดูได้บนแพลตฟอร์ม

การใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • จัด ดูแลรักษา และปรับปรุงบริการของเรา

 • จัด และมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ร้องขอโดยผู้ใช้ เช่น แต่ไม่จำกัดถึง สารบบของผู้ให้บริการ และการจัดอันดับของผู้ให้บริการ

 • ประมวลผลธุรกรรม และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยืนยันและใบแจ้งหนี้

 • ส่งคำชี้แจงทางเทคนิค การอัปเดต การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย ข้อความสนับสนุนและการดูแลระบบให้แก่คุณ

 • ตอบสนองต่อความคิดเห็น คำถาม และคำร้อง ทั้งยังอำนวยการบริการและให้การสนับสนุนลูกค้า

 • หากคุณร้องขอ หรือหากเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้กระทำเช่นนั้นได้ เราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ โปรโมชั่น โอกาสในการฝึกอบรม กิจกรรมที่จัดโดย Corrigo และอื่น ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลที่เราคิดว่าคุณจะสนใจเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือความสนใจทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้ม ข้อมูล ธุรกรรม การใช้งาน และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางตามที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้

 • สำรวจ ตรวจสอบ และป้องกันการทำธุรกรรมปลอม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ Corrigo และผู้อื่น

 • ปรับแต่งและปรับปรุงบริการให้ตรงความต้องการของคุณ รวมถึงให้บริการโฆษณา เนื้อหา หรือคุณสมบัติที่ตรงกับโปรไฟล์หรือความสนใจของผู้ใช้

 • ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

 • เชื่อมโยงหรือรวบรวมข้อมูลที่เราได้รับจากผู้อื่นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณและให้บริการดียิ่งขึ้น

 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 • หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเหตุผลทางกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับหรือคำสั่งศาล และ/หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และสิทธิ์ตามกฎหมาย และ

 • สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ที่เกี่ยวกับคุณหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การแบ่งปันข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน และเมื่อเราพึงพอใจที่:

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการทำสัญญา หรือทำตามขั้นตอนเพื่อจัดทำสัญญากับคุณ

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เรามี หรือ

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการสนับสนุน ‘ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย’ ที่เรามีในฐานะธุรกิจ (เช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ชุดข้อมูลของเรา) โดยจะต้องมีการดำเนินการใช้ข้อมูลทุกครั้งด้วยวิธีที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลและการกระทำดังต่อไปนี้:

 • บริษัทจัดการทรัพย์สินและผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ผู้จัดการทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อาจหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้เหล่านี้จะสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ (ยกเว้นข้อมูลบัตรชำระเงิน) รวมถึงการให้คะแนนหรือความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการเชิงพาณิชย์ยอมรับงานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้ว หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในวันที่มอบหมายงาน จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน ยืนยันกำหนดการ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองประสิทธิภาพของงานที่เฉพาะเจาะจง

 • ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้ประมวลผลการชำระเงินภายนอก และผู้ให้บริการรายอื่นที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการในนามของเรา หรือช่วยเราให้บริการแก่คุณ

 • ผู้ใช้บริการรายอื่นที่คุณเลือกเพื่อเชื่อมต่อผ่านบริการ

 • การบังคับใช้กฎหมาย ศาล รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรืออื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูล หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นไปตาม หรือเป็นความต้องการของกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย

 • หากเราเชื่อว่าการกระทำของคุณไม่สอดคล้องกับข้อตกลงหรือนโยบายของผู้ใช้ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ Corrigo หรือบริษัทในเครือ (ดูด้านล่าง) หรืออื่น ๆ

 • การกระทำที่เกี่ยวข้องหรือกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองกับการควบรวมกิจการต่าง ๆ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

 • ที่ปรึกษาของเรา ซึ่งรวมถึงนักบัญชี ผู้ตรวจสอบ ทนายความ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น ๆ และผู้ติดต่อทางธุรกิจ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยจัดการ สนับสนุน หรือพัฒนาธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติตามตามกฎหมายและข้อผูกพันทางกฎหมาย

 • ระหว่าง Corrigo และบริษัทในเครือ (ดู http://www.corrigo.com) สำหรับวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และหากเป็นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต หน่วยงานท้องถิ่นในเครือของ Corrigo สามารถเสนอขายให้แก่คุณได้

 • บริษัทในเครืออื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณหรือของบริษัท และ

 • ได้รับอนุญาต หรือเป็นความต้องการตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

เราอาจแบ่งปันชื่อธุรกิจ ข้อมูลการติดต่อ การให้คะแนน จำนวนคำสั่งการทำงานผ่านบริการของ Corrigo และข้อมูลอื่น ๆ ในโปรไฟล์ของผู้ให้บริการ ให้กับผู้ใช้องค์กรของเราเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในองค์กรเหล่านั้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมแล้ว หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนโดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเกณฑ์ สิ่งสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ เมื่อวัตถุประสงค์ได้รับการยินยอมจากคุณโดยอาศัยความเป็นส่วนตัวของนโยบายนี้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำลาย ยกเลิก ปิดบัง และ/หรือแยกข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และ/หรือไม่ได้เชื่อมโยงกัน จะไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และจะได้รับการยกเว้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น ระหว่างการให้บริการของเรา และหลังจากสรุปผลแล้ว เราอาจรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และส่งมอบการจัดการดูแลอื่น ๆ ไปในส่วนของข้อมูลที่แยกกัน และ/หรือไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เว็บไซต์หรือแอปฯ อาจมีการเชื่อมโยงถึงและจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากคุณเข้าถึงไซต์อื่นโดยใช้ลิงก์ที่มีให้ โปรดทราบว่าอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์นั้น ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายเหล่านี้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

บริการการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยบุคคลอื่น

เราอาจอนุญาตให้ผู้อื่นให้บริการการวิเคราะห์ในนามของเราผ่านอินเทอร์เน็ตและในแอปพลิเคชัน หน่วยงานเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน ตัวระบุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชัน อีกทั้งที่อยู่ IP เว็บเบราว์เซอร์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ หน้าที่เข้าชม ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บหรือในแอปฯ ลิงก์ที่คลิก และข้อมูลการเปลี่ยนแปลง Corrigo และบุคคลอื่นอาจใช้ข้อมูลนี้ เพื่อวิเคราะห์และติดตามข้อมูล กำหนดความนิยมของเนื้อหาบางอย่าง และทำความเข้าใจกิจกรรมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับไซต์เหล่านั้น แอปพลิเคชัน และช่องทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ หรือนโยบาย เพราะประสิทธิภาพแยกออกจากขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะไม่ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นรวบรวม ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อของคุณ จะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของเรา เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อรับแจ้งเกี่ยวกับการยินยอมการดูแลรักษาข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลภายนอกเหล่านั้น คุณรับทราบว่า Corrigo ไม่ได้ควบคุมการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเหล่านั้น เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ได้กับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดในข้อตกลงการบริการของเรากับบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อรับแจ้งเกี่ยวกับการยินยอมการดูแลรักษาข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลภายนอกเหล่านั้น

การรักษาความปลอดภัย

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ/หรือในรูปของเอกสาร (ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล) และใช้มาตรการทางเทคนิค สิ่งแวดล้อม การบริหาร และองค์กรที่เหมาะสม (รวมถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย โจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การดัดแปลง และการทำลาย

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลายหรือยกเลิกการระบุตัวตน หรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ปลอดภัยเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) และการเก็บรักษาไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือแอปของเรา จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์และโดยไม่มีการการหยุดชะงักใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วิธีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการส่งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การสกัดกั้น หรือการจัดการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลภายนอกหรือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการแพร่ไวรัส

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เรารับประกันถึงความหลากหลายของเทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เราผ่านเครือข่าย สื่อ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เราไม่ได้ควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นคุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลการเข้าใช้งานไม่ควรเปิดเผย เก็บรักษา แสดงต่อ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

Corrigo ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการเก็บรักษาไว้ในสหรัฐอเมริกา และภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้กฎหมายท้องถิ่นในอำนาจศาลมีผลบังคับใช้กับบริการ (หากคุณใช้งานบริการจากประเทศนอกสหรัฐอเมริกา) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม อาจมีการเปิดเผยหรือประมวลผลระหว่างสำนักงานและบริษัทในเครือของเราในต่างประเทศ (ดูรายการด้านบน) รวมถึงบุคลากรและพนักงานของบริษัทในเครือ และผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศที่คุณมีถิ่นที่อยู่

ในการสร้างบัญชี เข้าถึง หรือใช้บริการ หรืออื่นใดที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณยินยอมให้มีการประมวลผล ถ่ายโอน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในและไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ (รายการสถานที่อยู่ที่นี่:

Http://www.us.jll.com/united-states/en-us/industries/contact-centers/our-locations)) ในกรณีที่กฎหมายควบคุมข้อมูลของคุณอาจแตกต่างจากกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถ่ายโอนไปยังสถานที่นอกสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศที่คุณมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเราพึงพอใจในระดับการป้องกันที่เพียงพอหรือเท่าที่จะทำได้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่า (1) การถ่ายโอนข้อมูลภายในจะครอบคลุมข้อตกลงภายในกลุ่มซึ่งให้การคุ้มครองทางสัญญาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับระดับการป้องกันอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอเมื่อมีการถ่ายโอนระหว่างบริษัทในเครือ และ (2) เรามีการจัดการทางสัญญากับบุคคลภายนอกที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่ามีมาตรการป้องกันที่เพียงพอต่อการลดความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย แก้ไข ลบ สูญหาย หรือถูกโจรกรรม และบุคคลภายนอกดังกล่าวจะทำหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ในรายละเอียดของกลไกภายใต้การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหรัฐอเมริกา หรือนอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย

ตัวเลือกของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาล

คำขอการเข้าถึง ในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุมหรือครอบครอง และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและหลักในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การอัปเดต/การแก้ไขข้อมูลบัญชี คุณสามารถอัปเดต ตรวจแก้ หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์ของคุณ หรือส่งอีเมลไปที่support@corrigo.com หรือติดต่อกับทีมความเป็นส่วนตัว (ดูด้านล่าง) เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตหรือตรวจแก้ข้อมูลของคุณ หากรายละเอียดเปลี่ยนแปลง หรือหากคุณคิดว่าข้อมูลที่เรามีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ หรือไม่เป็นปัจจุบัน

การจำกัดการประมวลผลข้อมูล: ในการร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (1) ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดข้อโต้แย้ง (2) การประมวลผลผิดกฎหมาย แต่คุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (3) ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่เรายังจำเป็นต้องสร้าง ใช้ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (4) คุณใช้สิทธิ์คัดค้าน และการตรวจสอบฝ่ายที่ชนะการตัดสิน คุณอาจมีสิทธิ์โต้แย้งการประมวลผลที่เราพิสูจน์แล้วตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การเคลื่อนย้าย: ในการร้องขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คุณในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างที่เครื่องอ่านได้และมีใช้งานทั่วไป หรือคุณสามารถขอให้ ‘เคลื่อนย้าย’ ข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรง แต่จะทำได้เฉพาะกรณีที่มีการยินยอมให้ประมวลผล หรือเกิดจากการทำสัญญากับคุณ และการประมวลผลดำเนินการด้วยวิธีการอัตโนมัติ

การยกเลิกการใช้งานบัญชี: หากคุณต้องการยกเลิกการใช้งานบัญชี หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาส่งอีเมลไปที่ support@corrigo.com หรือติดต่อทีมความเป็นส่วนตัว (ดูด้านล่าง) แต่โปรดทราบว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางประการตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราอาจเก็บรักษาสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เก็บไว้ชั่วคราวหรือในรูปแบบถาวรในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

การลบ: คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล

ข้อมูลสถานที่ เมื่อคุณเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันมือถือที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่เป็นครั้งแรก เราจะขอให้คุณยอมรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของแอปพลิเคชัน เราต้องการข้อมูลสถานที่เพื่อใช้บริการ ดังนั้นหากคุณไม่ยอมรับการเก็บรวบรวมนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ หากคุณยอมรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งตั้งแต่แรก คุณสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณทำเช่นนั้น แอปพลิเคชันมือถือ หรือคุณลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ คุณยังสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งได้โดยปฏิบัติตามกระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานเพื่อลบแอปพลิเคชันมือถือของเราทั้งหมดออกจากอุปกรณ์

คุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยมาตรฐาน หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบหรือปฏิเสธเบราว์เซอร์คุกกี้ การลบหรือการปฏิเสธเบราว์เซอร์คุกกี้ไม่มีผลต่อแฟลชคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่ใช้บริการของเรา ในการลบหรือปิดใช้งานแฟลชคุกกี้ กรุณาดู

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลต่อความพร้อมบริการและการใช้งานบริการของเรา มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ และไม่ได้ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมนำทางของผู้เข้าชมที่ระบุไว้ เว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น หากคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเราเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูล ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น (เช่น โดเมนที่คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ต วันและเวลาที่คุณเข้าถึงไซต์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์จากที่คุณเชื่อมโยงโดยตรงถึงเว็บไซต์ของเรา) และไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวมเพื่อทำให้ไซต์ของเรามีประโยชน์และน่าสนใจยิ่งขึ้น คุกกี้บางชนิดที่เราใช้มีไว้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมรายงาน และช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน รวมถึง จำนวนผู้เข้าชมไซต์ หน้าที่เข้าชม และไซต์ต้นทางของผู้เข้าชม

การตลาดทางตรงและการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย เราอยากส่งข้อมูลทาง SMS โทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบพุช/การแจ้งเตือน โพสต์ หรืออีเมลที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเป็นครั้งคราว (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตร บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่เลือก) แต่เราสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าร่วมเท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการตลาดทางตรงและการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากเราได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดต่อสื่อสารเหล่านั้น หรือส่งอีเมลไปที่ info@corrigo.com หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ เราอาจส่งการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายให้คุณแทน เช่น บัญชีหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อไป เว้นแต่ว่าคุณถอดถอนคำยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเตือนแบบพุช/การแจ้งเตือนทางมือถือ เราอาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุชที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและไม่ใช่การส่งเสริมการขายไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณสมัครรับการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานข้อความส่งเสริมการขายเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ หรือติดต่อไปที่ contactinginfo@corrigo.com

ติดต่อเรา

ในการร้องขอตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่: support@corrigo.com หรือที่ทีมความเป็นส่วนตัว บริษัท Corrigo 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 USA คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่คำร้องสำหรับการเข้าถึงข้อมูลไม่มีมูลความจริง ส่งคำขอมากเกินไป หรือการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่มีการตอบสนองต่อการใช้สิทธิ์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ สำหรับในกรณีดังกล่าว เราจะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่เหมาะสม