1. GİRİŞ

Web sitemize [bağlantı ekleyin] (“web sitesi”) hoş geldiniz. Bu web sitesi ve mobil uygulama, merkez ofisi 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR (ABD) 97062 adresinde bulunan ve bir Kaliforniya kuruluşu olan Corrigo Incorporated’e (“Corrigo”, “biz”, “bize”, “bizim”) aittir ve bu kuruluş tarafından işletilmektedir.
Bu şartlar ve koşullar web sitemizi, yazılım uygulamalarımızı ve mobil uygulamalarımızı kullanımınız açısından geçerli olmakla beraber abone olduğunuzda veya hizmetlerimizi kullandığınızda da geçerlidir.
Bu şartlar ve koşullar aşağıdaki bölümlerden oluşur:
1.1 1. GİRİŞ
1.2 2. HİZMET ŞARTLARI – Hizmetlerimize abone olurken geçerlidir;
1.3 3. KULLANIM ŞARTLARI – web sitemizi gezerken geçerlidir; ve
1.4 4. GENEL
(birlikte “Şartlar”).
Bu Şartlar aynı zamanda Gizlilik Politikamıza [bağlantı ekleyin] dâhil edilmeli ve bu Politika ile beraber değerlendirilmelidir.
Web sitemizi, yazılım uygulamalarımızı, platformumuzu, mobil uygulamalarımızı veya bu web sitesi veya mobil uygulamalarımızda kullanılabilecek diğer hizmetleri (birlikte “Hizmetler”) kullanarak Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylarsınız. Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız Hizmetlerimizi kullanamaz veya Hizmetlerimize erişemezsiniz.
Bu Şartlar, Hizmetlerin kullanımı ve Hizmetlere erişim ile ilgili olarak sizinle aramızda bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Hizmetlerimize abone olmadan önce lütfen bu Şartları dikkatlice okuyun. Bu Şartları kabul etmemeniz durumunda Hizmetlerimize tam olarak erişemezsiniz ve erişiminiz önceden bildirilmeksizin iptal edilir.
İleride başvurmak üzere bu Şartların bir nüshasını yazdırmanızı öneririz.
Bu Şartlarla ilgili soru veya yorumlarınız varsa lütfen bize support@corrigo.com adresinden veya Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062, ABD adresinden ulaşın.

2. HİZMET ŞARTLARI

Web sitemizle ya da mobil uygulamamızla (toplu olarak “Corrigo Platformu”) internet üzerinden abonelere sunduğumuz bazı yazılım uygulamaları ve platformları geliştirdik. Diğer özelliklerin yanı sıra bu uygulamalar, hizmetlerini sunan ticari hizmet uzmanları (“Hizmet Sağlayıcılar”) ile Hizmet Sağlayıcılarından hizmet alan kişi/kurumlar olan mülk yöneticileri/sahipleri (“İstek Sahipleri”) arasındaki bağlantıyı kolaylaştırır. Bir işletmenin Corrigo Platformunu kullanmaya (Hizmet Uzmanı veya İstek Sahibi olarak) abone olması durumunda (“Abone Olan Kuruluş”) Bölüm 2’deki şartlar bu Şartların diğer bölümlerine ek olarak uygulanacaktır. Bu bağlamda “siz”, içeriğin gerektirdiği durumlarda Abone Olan Kişiye/Kuruma bir atıf olarak kabul edileceksiniz.
2.1 Abonelikler
2.1.1 Corrigo Platformunu kullanmak isteyen Hizmet Sağlayıcılar çevrim içi abonelik işlemini tamamlamalıdır. İstek sahipleri çevrim dışı bir abonelik formu (“Çevrim Dışı Sözleşme”) doldurmalıdır. İstek sahipleri ve kullanıcıları (“Yetkili Kullanıcılar”) bu sözleşmeye ve Şartlara tabidir. Bu şartlar ve koşullar ile bir İstek Sahibinin Çevrim Dışı Sözleşmesinin koşulları arasında bir çelişki olması durumunda Çevrim Dışı Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.
2.1.2 Bu Şartlar uyarınca ve abone olmanız koşuluyla Corrigo, yalnızca Abone Olan Kuruluşun dahili faaliyetlerine yönelik olarak abonelik süresi boyunca Abone Olan Kuruluşa, Corrigo Platformunu ve ilişkili belgeleri kullanma hususunda alt lisans verme hakkı olmaksızın (ve İstek Sahipleri söz konusu olduğunda Yetkili Kullanıcılara kullanım izni vermeksizin) münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hak tanımaktadır.
2.1.3 Corrigo Platformuna ve/veya ilgili belgelere yetkisiz erişimi engellemek ya da bunların kullanılmasını önlemek için tüm makul çabayı sarf etmeniz ve gerçek veya şüpheli yetkisiz erişimin veya kullanımın farkına varmanız hâlinde durumu derhâl bize bildirmeniz gerekmektedir.
2.1.4 Hizmetleri kullanımınız sırasında (Corrigo Platformu dâhil): (a) herhangi bir virüs veya başka zararlı kod veya benzerine erişmemeniz, bunları saklamamanız, dağıtmamanız veya iletmemeniz ve (b) aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir materyali yüklememeniz, iletmemeniz veya saklamamanız gerekmektedir: (i) yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küçük düşürücü, müstehcen, ihlal edici, taciz edici veya ırkçı ya da etnik olarak saldırgan olan; (ii) yasa dışı faaliyeti kolaylaştıran, cinsel içerikli görüntüleri tasvir eden; (iii) yasa dışı şiddeti teşvik eden; (iv) ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel yönelim, engellilik veya başka türlü ayrımcı olan veya (v) yasa dışı olan ya da herhangi bir kişi veya mülkün zarar görmesine veya yaralanmasına neden olan. Bölüm2.1.4 hükümlerini ihlal etmeniz hâlinde diğer haklar açısından yükümlü kalmaksızın veya bu haklara halel getirmeksizin Hizmetlerin veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizi devre dışı bırakma hakkımız saklıdır.
2.1.5 Geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında Hizmetlerin tamamını veya bir bölümünü herhangi bir biçimde veya ortamda kopyalama, değiştirme, çoğaltma, benzer ürünler oluşturma, tasarlama, yeniden yayımlama, indirme, görüntüleme, iletme veya dağıtma girişiminde veya herhangi bir şekilde geri derleme, dağıtma, tersine mühendislik yapma veya başka şekilde Hizmetlerin tüm bölümlerini veya herhangi bir bölümünü insanların algılayabileceği biçimde azaltma girişiminde bulunamazsınız.
2.1.6 Şu eylemleri gerçekleştirmek için Hizmetlerin tümüne veya hiçbirine erişemezsiniz: (i) Hizmetlerle rekabet eden bir ürün veya hizmeti oluşturmak; (ii) üçüncü taraflara hizmet vermek için Hizmetleri ve/veya ilgili belgeleri satmak veya kullanmak; veya (iii) Hizmetleri, İstek Sahibinin durumunda Yetkili Kullanıcılar haricinde herhangi bir üçüncü tarafa lisanslı olarak vermek, satmak, kiralamak, devretmek, iletmek, dağıtmak, göstermek, ifşa etmek veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmak ya da kullanılabilir hâle getirmek.
2.1.7 (i) Yetkili Kullanıcıların kimlik ve/veya şifre kodlarını başkalarıyla paylaşmasına izin veremezsiniz; veya (ii) proxy sunucularında önbelleğe alınacak tanımlama ve/veya şifre kodlarına izin veremezsiniz.
2.1.8 Bölüm 2.1 kapsamında verilen haklar yalnızca Abone Olan Kuruluşa verilir ve bu Kuruluşun herhangi bir bağlı ortaklığına veya holding şirketine verilmiş sayılmaz.
2.2 Ücretler ve Ödeme
2.2.1 Hizmetleri kullanımınız için yürürlükte olan fiyatlandırma ve ödeme koşullarımız uyarınca herhangi bir geçerli ücreti ödemeyi kabul ediyorsunuz. Ödemeniz gecikmişse ve/veya teklif edilen ödeme yönteminiz işleme alınamıyorsa hesabınızı ve/veya Hizmetlere erişiminizi askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bir ödeme yöntemi sağlayarak söz konusu ödeme yöntemiyle ilgili geçerli ücretleri ve bunlara uygulanan vergileri ve diğer ücretleri tarafınıza çıkaracağımızı açıkça kabul ediyorsunuz. Söz konusu ücretler faydalandığınız Hizmetlere bağlıdır.
2.2.2 Bir İstek Sahibi olmanız durumunda bizimle yapılan çevrim dışı sözleşmenizde belirtilen abonelik ücretlerini ödersiniz. Son ödeme tarihinden sonraki 30 gün içinde ödeme alamazsak diğer haklarımıza ve çözüm yollarımıza halel getirmeksizin ödenmemiş faturaların ödendiği zamana kadar hesabınızı devre dışı bırakarak Hizmetlere erişiminizi askıya alabiliriz.ÖNEMLİ BİLDİRİM: Geçerli abonelik süreniz sona ermeden önce iptal etmediğiniz sürece aboneliğinizi abone olduğunuz tarihin her yıldönümünde otomatik olarak yenileyeceğiz. Kredi kartınızdan geçerli yenileme abonelik ücreti ve bu ücret ödemelerine uygulanabilecek vergiler çekilecektir. Otomatik yenilemeyi önlemek için abonelik süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce abonelikler iptal edilmelidir. Bizimle yapmış olduğunuz sözleşmenizde belirtilen süreci takip ederek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.
2.3 Fikri mülkiyet
2.3.1 Corrigo ve/veya lisans verenlerinin Hizmetlerde ( Corrigo Platformu dâhil) bulunan tüm Fikri Mülkiyet haklarına (herhangi bir yargı alanındaki ve geçmiş, şimdiki veya gelecekteki) ve herhangi bir değişiklik de dâhil olmak üzere tüm ilgili belgelere sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Corrigo tarafından yazılı olarak açıkça verilmediği durumlar dışında bu Şartlar uyarınca veya Hizmetlerin (Corrigo Platformu dâhil) sunumu yoluyla herhangi bir fikri mülkiyete ilişkin hakları veya mülkiyet haklarını ya da Hizmetler veya ilgili herhangi bir belgeye ilişkin diğer lisanslı hakları size veya herhangi bir Yetkili Kullanıcıya vermemekteyiz. Hizmetlere ait veya diğer fikri mülkiyet haklarımızın hiçbiri size, Yetkili Kullanıcılara veya temsilcilerinize Şartlar uyarınca veya başka bir şekilde Hizmetlere erişiminiz yoluyla devredilmeyecektir.
2.3.2 Hizmetler üzerinden veya Hizmetler aracılığıyla sunduğunuz, yüklediğiniz, yayınladığınız veya başka bir şekilde sunabileceğiniz bilgiler, görüşler, mesajlar, yorumlar, fotoğraflar ve diğer içeriklerden veya materyallerden siz sorumlusunuz (her biri bir “Gönderim”). Üçüncü bir tarafın sahip olduğu bu telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkının sahibinin izni olmadan telif Hakkı, ticari marka veya başka bir mülkiyet hakkı ile korunan herhangi bir materyali Hizmetler üzerinden yükleyemez, yayınlayamaz veya başka türlü kullanamazsınız. Herhangi bir materyalin böyle bir hakla korunup korunmadığını tespit etme sorumluluğu size aittir. Telif hakkı, ticari marka, mülkiyet hakları, sözleşme, gizlilik veya tanıtım hakları ihlalleri ya da yaptığınız herhangi bir Gönderimden kaynaklanan diğer zararlardan doğacak durumlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu dâhil olmak üzere yaptığınız her bir Gönderime yönelik tüm sorumluluk size aittir.
2.3.3 Burada veya Gizlilik Politikamızda aksi açıkça belirtilmediği sürece Hizmetler ile bağlantılı olarak tarafınızdan yapılan herhangi bir Gönderimin tescilli olmayan ve gizli olmayan bir şekilde sağlandığını kabul ediyorsunuz. Sizden herhangi bir izin almadan herhangi bir Gönderimi mutlak takdirimize bağlı olarak tekrar kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Corrigo’ya Gönderimlerinizin her birinin veya bir kısmının herhangi bir biçimde ve ortamda bilinen veya artık var olacak olan herhangi bir yöntemle kullanımı, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, kamuya açık olarak gösterilmesi, değiştirilmesi, benzer işlerin yapılması, yayımlanması, iletilmesi ve dağıtılması için münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, telif ücretsiz ve tamamen ödenmiş dünya çapında bir lisans (birden fazla aşama yoluyla alt lisans verme hakkı dâhil) vermektesiniz ve Gönderimleri kullanma yetkisini başkalarına vermektesiniz. Gönderimlerinizi bilgisayar ağları üzerinden ve çeşitli ortamlarda iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için değiştirebilir ya da uyarlayabilir ve/veya herhangi bir ağın, cihazın, hizmetin veya medyanın gereksinimlerine veya sınırlamalarına uymak ve bunları uyarlamak için amacıyla Gönderimlerinizde gerekli değişiklikleri yapabiliriz.
2.3.4 Tüm telif, ücret, tazminat ve herhangi bir şahsa ait olan herhangi bir meblağı, Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz Gönderimler nedeniyle ödemeyi kabul ediyorsunuz.
2.3.5 Üçüncü taraf açıklamaları da dâhil olmak üzere Hizmetlerin herhangi bir bölümüne yerleştirilen ya da bu bölümün içerdiği herhangi bir gizlilik açıklamasını veya özel bildirimi değiştirmeyecek, kaldırmayacak, ya da önlemeyeceksiniz. Bize veya temsilcimize ait tüm mülki menfaatleri ve hakları korumak için gerekli tüm telif haklarına, ticari markalara, ticari sırlara, patentlere, sözleşmelere ve diğer kanunlara uymayı kabul ediyorsunuz.
2.3.6 Gönderimleri sağladığınızda bu Gönderimlerin bu Şartlar kapsamındaki Madde 2.1.5’i ihlal etmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Bu yasaklar, Corrigo’nun sizin tarafınızdan veya başka bir kullanıcı tarafından yapılan Gönderimleri veya diğer bilgileri izlemesini, kontrol etmesini veya kaldırmasını gerektirmez.
2.4 Garantiler ve Tazminat
2.4.1 HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” ESASI İLE SUNULMAKTADIR. CORRIGO YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR UYARINCA MÜMKÜN OLAN EN GENİŞ ÖLÇEKTE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİLERİ, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME KONULARI DA DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM AÇIK, ZIMNİ YA DA MEŞRU GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR.
2.4.2 Hizmetlerin ve ilgili belgelerin kullanımından ve böyle bir kullanımdan elde edilen sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmetler ile bağlantılı olarak tarafımızca sağlanan herhangi bir bilgi, talimat ya da komut dosyasındaki eksikliklerden kaynaklanan hatalardan ya da yönlendirmenizle yaptığımız herhangi bir eylemden dolayı sorumluluk kabul etmeyeceğiz.
2.4.3 Yukarıda belirtilen hususlara bağlı olmaksızın Corrigo:
2.4.3.1 Hizmetleri kullanımınızın kesintisiz veya hatasız olacağını veya Hizmetler ve/veya Hizmetler aracılığıyla edindiğiniz bilgilerin gereksinimlerinizi karşılayacağını garanti etmez; ve
2.4.3.2 internet de dâhil olmak üzere iletişim ağları ve tesisleri üzerinden veri aktarımından kaynaklanan gecikmelerden, teslimat hatalarından veya diğer herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir; Hizmetlerin ve/veya ilgili belgelerin sınırlamalara ve bu tür iletişim tesislerinin kullanımından doğabilecek gecikmelere ve diğer sorunlara tabi olabileceğini kabul ediyorsunuz.
2.4.4 Makul avukat ücretleri de dâhil olmak üzere (i) Hizmetleri kullanımınız veya Hizmetlere erişiminiz; (ii) Şartların ihlali; (iii) Hizmetlerin ihlali ya da Hizmetlere erişimin suistimal edilmesi; (iv) Gönderimin kullanımı durumunda bir üçüncü tarafın haklarının ihlal edildiğini veya üçüncü tarafa zarar verildiğini bildiren herhangi bir iddia ve (v) Hizmetlere erişim ve/veya Hizmetlerin kullanımı bakımından ihmal, ağır ihmal veya kasti suistimalden kaynaklanan iddialardan, kayıplardan, maliyetlerden, masraflardan, taleplerden, sorumluluktan veya hasarlardan Corrigo’nun, çalışanlarının, yöneticilerinin ve temsilcilerinin zarar görmemesini sağlamayı ve bu hususlarda bunları savunmayı ve korumayı kabul ediyorsunuz.
2.5 Yükümlülük
BÖYLE BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARCA HARİÇ TUTULMAMASI DIŞINDA AŞAĞIDAKİLERDEN SORUMLU TUTULMAYACAĞIMIZI KABUL EDİYORSUNUZ:
2.5.1 HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZ YA DA HİZMETLERİMİZİN İŞLEYİŞİNDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN DOLAYLI, İBRETLİK, ÖZEL, ÖNEMSİZ VEYA ÖNEMLİ HASARLAR VEYA KAYIPLAR (DOĞANIN OLAĞAN İŞLEYİŞİNE GÖRE GELİŞMEYEN ZARARLAR VE BU MİNVALDEKİ İHLALLER YA DA SORUMLULUK ALINMASINA YOL AÇAN DURUMLAR DA DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE);
2.5.2 DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK YA DA SÖZLEŞMEYE GÖRE VEYA HAKSIZ ŞEKİLDE İŞ VEYA İŞ FIRSATI, GELİR, KÂR, KULLANIM, VERİLER VEYA DİĞER EKONOMİK AVANTAJLARIN KAYBI,
DAHA ÖNCE KAYIP VEYA HASAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK DA HER DURUMDA HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZ VEYA HİZMETLERİMİZE ERİŞİMİNİZ İLE İLİŞKİLİ OLMASI VEYA BUNLARDAN DOĞMASI HÂLİNDE. YALNIZCA BU ŞARTLARI HİZMETLERİMİZE ERİŞTİĞİNİZ VEYA ABONE OLDUĞUNUZ SIRADA SİZİN VE BİZİM İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLİR SONUÇLARIN DOĞDUĞU ÖLÇÜDE İHLAL ETMEMİZ DURUMUNDA MARUZ KALACAĞINIZ KAYIPLARDAN VEYA ZARARLARDAN SORUMLU OLACAĞIZ. TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA HAKKI DOĞURAN DURUMLAR (SÖZLEŞMEYE UYARINCA VEYA HAKSIZ FİİL OLMASI HÂLİNDE VE İHMAL VE DİĞER DURUMLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) NEDENİYLE ABONE OLAN KURULUŞA YÖNELİK OLARAK SORUMLU OLDUĞUMUZ TOPLAM TUTAR HİÇBİR ŞEKİLDE BİN DOLARI ($1000 ABD DOLARI) AŞMAYACAKTIR.
BU BÖLÜMDE YER ALAN HUSUSLARDAN HİÇBİRİ TARAFLARIN İHMALDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA ÖLÜMLER VE DOLANDIRICILIK YA DA YALAN BEYAN GİBİ DURUMLARDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VEYA KANUNLARCA HARİÇ TUTULAMAYAN YA DA KISITLANAMAYAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HARİÇ TUTMAYACAK YA DA KISITLAMAYACAKTIR.
BU ŞARTLARLA BAĞLANTILI OLAN HAKLARIMIZ VE ÇÖZÜMLERİMİZ KANUNLAR UYARINCA VERİLEN HAKLARA VEYA ÇÖZÜMLERE EKTİR VEYA BU BAKIMDAN MÜNHASIR DEĞİLDİR.
2.6 Süre ve Fesih
2.6.1 Bir Hizmet Sağlayıcısıysanız bu Şartlar, Hizmetlerden herhangi birini kullanmanız veya Hizmetlere abone olmanız durumunda geçerli olacaktır.
2.6.2 Bir Hizmet Sağlayıcısıysanız Corrigo Platformunu kullanımınızı durdurarak veya hizmeti sona erdirmek istediğinizi Corrigo’ya bildirerek Corrigo Platformunu kullanımınızı sonlandırabilirsiniz.
2.6.3 Bir Hizmet Sağlayıcısıysanız bu Şartları sizinle feshedebilir, Hizmetlerin herhangi birinin veya tümünün hükmünü askıya alabilir veya feshedebilir ve/veya hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebiliriz:
2.6.3.1 size 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunma seçeneğimiz ile;
2.6.3.2 bizden gelen bildirimden sonraki 14 gün içinde bu ihlali giderememeniz nedeniyle tazmin edilemez olan bu Şartları maddi olarak ihlal etmeniz durumunda;
2.6.3.3 abonelik ücretlerini veya bu Şartlar uyarınca başka herhangi bir ödemeyi yapamadığınız durumlarda;
2.6.4 Bu Şartların feshedilmesi veya hesabınızın devre dışı bırakılması üzerine:
2.6.4.1 bu Şartlara uygun olarak verilen tüm lisanslar ve İstek Sahipleri açısından Çevrim Dışı Sözleşmeniz derhâl sona erecek; Hizmetlerden herhangi birini ve ilgili belgeleri kullanmayı derhâl sona erdirmeyi kabul ediyorsunuz;
2.6.4.2 web sitesinden elde edilen tüm materyalleri (ve ilgili belgeleri) ve bu Şartlar uyarınca veya başka bir şekilde alınmış tüm nüshaları imha etmeniz gerekmektedir; ve
2.6.4.3 bu fesih tarihine kadar tahakkuk eden hak ve çözümler bu süreçten etkilenmeyecektir.
2.7 Aracı Kabul Edilmez
Corrigo Platformunu Abone Olan Kuruluşa bu Koşullarda kullanması için sunuyoruz. Hiçbir şekilde Abone Olan Kuruluşun temsilcisi (bir İstek Sahibi veya Hizmet Sağlayıcısı olsun) olarak hareket etmiyoruz ve Abone Olan Kuruluşun eylemleri veya ihmallerinden veya bu Kuruluşun herhangi bir hizmeti veya başka bir işi gerçekleştirmemesinden sorumlu olmayacağız.
2.8 Gizlilik ve Veri Koruma
2.8.1 Corrigo’nun bu veya başka şartlar altında yükümlülüklerini yerine getirirken işleri, ürünleri, hizmetleri ve ilişkileri ile ilgili olarak elde edebileceği her türlü gizli bilgiyi her zaman gizli tutmanız (ve çalışanlarınızın, acentelerinizin ve taşeronlarınızın bu bilgileri gizli tutmasını sağlamanız) gerekmektedir. Bu tür bir bilgiyi yazılı iznimiz olmadan veya yasalarca açıklanması gereken durumlar haricinde kullanamaz veya ifşa edemezsiniz.
2.8.2 Hizmetler ile bağlantılı olarak tarafımızca herhangi bir kişisel verinin toplanması, kullanılması ve açıklanması Gizlilik Politikamıza tabidir.
2.8.3 Bize herhangi bir kişisel veri yüklediğiniz veya verdiğiniz durumlarda, herhangi bir bildirim veya onay gerekliliği de dâhil olmak üzere yürürlükteki veri koruma ve gizlilik yasalarına her zaman uyduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir.
2.9 Mücbir Sebep
Hizmetlerimizin şu durumlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolümüz dışındaki belirli durumlar, eksiklikler veya kazalar nedeniyle sunulamadığı hâllerde bu sözleşme kapsamında Abone Olan Kuruluşlar karşısında herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır: grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar (Corrigo veya başka bir tarafın işgücünü içersin veya içermesin), yardımcı hizmetlerin ya da ulaşım ya da telekomünikasyon ağının başarısızlığı, mücbir sebepler, savaş, isyan, sivil kargaşa, kötü niyetli hasar, herhangi bir yasa ya da devlet düzenine, kurala, düzenlemeye ya da yönlendirmeye uyum, kaza, tesis veya makinelerin dağılması, yangın, sel, fırtına veya tedarikçi veya taşeron firmaların temerrüdü.
2.10 Diğer Hususlar
2.10.1 Yazılı olarak verilmesi gereken tüm bildirimler e-posta ile gönderilir ve diğer tarafça (otomatik e-postalar hariç) özel olarak onaylandığında veya gönderimin ardından 3 iş günü sonra bir yanıt alınmadığında kabul edilmiş sayılır.
2.10.2 Çevrim dışı bir Sözleşme imzalayan ve bir İstek Sahibi olan bir Abone Kuruluş olduğunuz durumlar dışında bu Şartlar sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Hizmetler uyarınca yazılı ve sözlü olarak daha önce yapılan tüm sözleşmelerin, taahhütlerin, teminatların, garantilerin, beyanların ve mutabakatların yerine geçer. Bu maddede yer alan hiçbir husus dolandırıcılığa yönelik yükümlülüğü sınırlandırmaz veya hariç tutmaz.
2.10.3 Bu Şartlarda yer alan hiçbir husus, sizinle aramızda herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi yaratmaya yönelik değildir.
2.10.4 Bu Şartlar uyarınca önceden yazılı iznimiz olmadan haklarınızı devredemez veya aktaramazsınız ve yükümlülüklerinizi taşeron bir tarafa veremezsiniz. İstediğimiz zaman haklarımızı devredebilir veya aktarabilir ya da bu Şartlar uyarınca yükümlülüklerimiz hususunda bildirimde bulunmaksızın taşeron sözleşme yapabiliriz.
2.10.5 Tarafsız şirketlerimiz ve yan kuruluşlarımız dışında bu Şartlara taraf olmayan bir kişi bu Koşulların hükümlerinden herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır.
2.10.6 Bu Şartların bir hükmünün ilgili herhangi bir yargı bölgesinde geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse bu Şartların diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
2.11 Mobil Uygulama Şartları.
2.11.1 iOS Uygulamaları. Aşağıdaki ek şartlar ve koşullar, Corrigo’nun size Apple iOS destekli bir mobil cihazda (“iOS Uygulaması”) kullanım için sunduğu herhangi bir mobil uygulamaya göre uygulanır:
2.11.1.1 Bu Sözleşmenin yalnızca siz ve Corrigo arasında olduğunu ve Apple, Inc. (“Apple”) ile olmadığını kabul ediyorsunuz.
2.11.1.2 iOS Uygulamasını kullanımınız, Apple’ın o zamanki mevcut App Store Hizmet Şartlarına uygun olmalıdır.
2.11.1.3 Apple, iOS Uygulamasından ve ilişkili materyallerden sorumlu değildir. Apple’ın, iOS Uygulamasına ilişkin bakım ve destek hizmetleri sağlama yükümlülüğünün olmadığını kabul ediyorsunuz. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde Apple, iOS Uygulaması ile ilgili hiçbir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.
2.11.1.4 Apple’den ziyade Corrigo’nun, sizin taleplerinizden ya da iOS Uygulaması ile ilgili üçüncü tarafların taleplerinden veya iOS Uygulamasının mülkiyeti ve/veya kullanımından kaynaklanan taleplerden bahsetmekle sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz ve söz konusu taleplere şunlar dâhildir ancak talepler bu hususlarla sınırlı değildir: (i) ürün yükümlülük iddiaları; (ii) iOS Uygulamasının geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici şartı yerine getirmediği iddiası; ve (iii) tüketicinin korunması veya benzeri mevzuat uyarınca ortaya çıkan talepler. Bu tür taleplerin tümü yalnızca bu Sözleşme ve iOS Uygulamasının sağlayıcısı olarak bizim için geçerli olan herhangi bir yasa ile yönetilir.
2.11.1.5 Apple’den ziyade Corrigo’nun iOS Uygulamasıyla veya iOS Uygulamasına sahipliğiniz ve kullanımız açısından üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali iddiasıyla ilgili olarak soruşturma, savunma, uzlaşma ve ibra edilmesinden bu Sözleşmenin gerektirdiği ölçüde sorumlu olacağını kabul ediyorsunuz.
2.11.1.6 (i) ABD Hükümeti ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı veya ABD Hükümeti tarafından “terörist destekleyici” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı; ve (ii) ABD Hükümeti’nin herhangi bir yasak veya kısıtlı taraf listesinde yer almadığınızı beyan ve tekeffül ediyorsunuz.
2.11.1.7 iOS Uygulamamızı kullanırken geçerli olan tüm üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymayı kabul ediyorsunuz (örneğin iOS Uygulamasını kullanırken kablosuz veri hizmeti sözleşmenizin koşullarını ihlal etmemelisiniz).
2.11.1.8 Apple ve Apple’ın yan kuruluşlarının, iOS Uygulaması lisansınızla ilgili olduğu için bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarları olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmeyi kabul etmeniz üzerine Apple, bir üçüncü taraf lehtarı olarak iOS Uygulaması lisansınızla ilgili olduğu sürece bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılır).
2.11.2 Aşağıdaki ek şartlar ve koşullar, Corrigo’nun Android destekli bir mobil cihazda kullanım için size sunduğu herhangi bir mobil uygulamaya (“Android Uygulaması”) ilişkin olarak geçerlidir:
2.11.2.1 Bu Sözleşmenin yalnızca sizin ve Corrigo arasında olduğunu ve Google, Inc. (“Google”) ile olmadığını kabul ediyorsunuz.
2.11.2.2 Android Uygulamasını kullanımınız Google’ın o zaman geçerli olan Google Play Hizmet Şartlarına uymalıdır.
2.11.2.3 Google, yalnızca Android Uygulamasını edindiğiniz Android pazarının sağlayıcısıdır. Google’dan ziyade Corrigo, Android Uygulamasından ve ilişkili materyallerden tek başına sorumludur. Google’ın Android Uygulaması veya bu Sözleşme ile ilgili olarak size karşı hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur.
2.11.2.4 Google’ın, Android Uygulaması ile ilgili olarak bu Sözleşme’nin üçüncü taraf lehtarı olduğunu kabul ediyorsunuz.
2.11.3 Corrigo, mobil uygulamaların mobil cihazlarınızla uyumlu olacağını garanti etmez. Mobil uygulamalarımızı kullanımınız için standart taşıyıcı veri ücretlerinin geçerli olabileceğini kabul ediyorsunuz.
2.11.4 Corrigo, masaüstü ve mobil uygulamasında Google Maps’ı kullanıyor.  Aşağıdaki Google şartları Google Maps kullanımı için geçerli olacaktır ve kullanıcılar bu vesile ile burada bağlantısı verilen  Google Maps/Google Earth Ek Hizmet Şartları (Google Gizlilik Politikası dâhil olmak üzere) kapsamına bağlı olacaktır.

3. KULLANIM ŞARTLARI

Bu şartlar, Hizmetlerimize abone olup olmadığınız fark etmeksizin normal tarayıcılar tarafından sınırlandırılmadan web sitemizi kullanımınız açısından geçerli olacaktır. Abone Olan bir Kuruluşu temsil ediyorsanız bu Kullanım ve Hizmet Şartları arasında uyuşmazlık olması durumunda Hizmet Şartları geçerli olacaktır.
3.1 Web Sitemizdeki Materyalin Kullanımı
Web sitemizdeki ve sitede yayınlanan materyallerdeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibiyiz. Bu eserler dünyadaki telif hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. İlgili tüm haklar saklıdır.
Kişisel kullanımınız için web sitemizden herhangi bir sayfanın bir nüshasını yazdırabilir ve indirebilir ve web sitemizde yayınlanan içeriğe kurumunuzda yer alan başka kimselerin dikkatini çekebilirsiniz.
Yazdırdığınız veya indirdiğiniz materyallerin fiziksel veya dijital nüshalarını herhangi bir şekilde değiştirmemelisiniz ve herhangi bir resim, fotoğraf, video veya ses dizisini veya herhangi bir grafiği beraberindeki herhangi bir metinden ayrı kullanmamalısınız. Sitemizdeki içeriğin yazarları olarak durumumuz (ve tanımlanmış katılımcıların durumu) daima kabul edilmelidir.
Sitemizin herhangi bir bölümünü yazdırırsanız, kopyalarsanız veya indirirseniz bu durum kullanım koşullarını ihlal eder ve web sitemizi kullanma hakkınız derhâl sona erer. Ayrıca seçtiğimiz şekilde oluşturduğunuz materyallerin nüshalarını iade etmeniz veya imha etmeniz gerekir.
Bununla beraber web sitemize internet bağlantınız üzerinden erişen tüm kişilerin bu Kullanım Şartları ve diğer geçerli şartlar ve koşullardan haberdar olmalarından ve bunlara uymalarından siz sorumlusunuz.
3.2 Web Sitemizdeki Bilgiler
Sitemizdeki içerik sadece genel bilgi amaçlıdır. Güvenmeniz gereken tavsiyeler olma özelliği taşımamaktadır. Web sitemizdeki içerik temelinde herhangi bir işlem yapmadan veya bunlardan kaçınmadan önce profesyonel veya uzman tavsiyesi almalısınız.
Web sitemiz üçüncü taraflar tarafından sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar içeriyorsa bu linkler sadece bilgi amaçlıdır. Bu tür bağlantılar, diğer taraflardan bağlantısını veya bilgisini edinebileceğiniz web sitelerinin bizim tarafımızdan onaylanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu sitelerin veya kaynakların içeriği üzerinde kontrolümüz yoktur.
Web sitemizdeki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstermemize rağmen web sitemizdeki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğu konusunda açık veya zımni herhangi bir ifade, beyan veya garanti vermeyiz.
3.3 Web Sitemizdeki Değişiklikler
Mevcut özelliklerde, kullanıcı gereksinimlerinde ve iş önceliklerimizde yapılan değişiklikleri yansıtmak için web sitemizi zaman zaman güncelleyebilir ve değiştirebiliriz.
Web sitemiz ücretsiz olarak kullanılabilir (Hizmet Sağlayıcı olarak Hizmetlere abone olduğunuz yerler hariç). Web sitemizin veya sitedeki herhangi bir içeriğin her zaman kullanılabilir veya kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz. Ticari ve operasyonel nedenlerle web sitemizin tamamının veya herhangi bir bölümünün kullanılabilirliğini askıya alabilir veya geri çekebilir ya da kısıtlayabiliriz. Herhangi bir askıya alma veya geri çekme faaliyeti konusunda size (web sitesi aracılığıyla) makul bir bildirimde bulunacağız.
3.4 Web Sitesi Yükümlülüğü
Web sitemizde yer alan bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği de dâhil olmak üzere web sitemizin temininden veya kullanımından (veya kullanılamamasından) kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.
3.5 Fikri Mülkiyet İhlali.
3.5.1 Corrigo, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyor ve sizden de aynısını yapmanızı istiyor. Corrigo, uygun koşullarda ve takdirimize bağlı olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılar için web sitesini ve Hizmetlerimizi kullanım ve/veya bunlara erişimi sona erdirebilir. Çalışmanızın telif hakkı ihlali ve/veya ticari marka ihlaline maruz kaldığına ve bu hâliyle web sitesinde göründüğüne inanıyorsanız lütfen Corrigo’nun görevlendirilmiş acentesine aşağıdaki bilgileri sağlayın:
İhlal edildiği iddia edilen münhasır bir hakkın sahibinin adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası.
İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı ve/veya ticari markalı eserin tanımlanması veya tek bir çevrim içi sitede birden fazla eser tek bir bildirim kapsamındaysa söz konusu sitede bu eserlerin temsili bir listesi.
İhlal edici olduğu veya ihlal edici bir faaliyete tabi olduğu iddia edilen ve web sitesinde devre dışı bırakılması veya erişiminin kaldırılması gereken materyalin tanımlanması ve Corrigo’nun materyalin konumunu tespit etmesine izin vermek için makul derecede yeterli bilgi.
Corrigo’nun bir adres, telefon numarası ve varsa şikayetçi taraf olarak sizinle temasa geçilebilecek bir elektronik posta adresi gibi kanallar yoluyla iletişim kurmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi.
Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılmasına ilişkin iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair bir ifade, telif hakkı ve/veya ticari marka sahibi, temsilcisi veya kanunu tarafından yetkilendirilmez.
Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna, yalancı şahitlik cezası söz konusu olduğuna ve hakkı ihlal edilen münhasır bir hak sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair bir ifade.
3.5.2 Corrigo’nun web sitesinde telif hakkı veya ticari marka ihlali iddialarını bildiren acentesine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 (ABD); veya e-posta support@corrigo.com
3.5.3 Ayrıca Telif Hakkı Yasası’nın 512 (f) Bölümündeki telif hakkı ihlalleri kapsamında materyallerin veya faaliyetlerin ihlali konusunda yalan beyanda bulunan kişilerin yükümlülüklerle karşı karşıya kalabileceğini unutmayın.
3.5.4 Corrigo, tamamen kendi takdirine bağlı olarak tekrarlanan DMCA veya diğer ihlal bildirimlerine konu olan web sitemizin veya Hizmetlerin herhangi bir kullanıcısının hesabını veya erişimini sonlandırma hakkını saklı tutar.

4. GENEL

4.1 Bu Koşullardaki Değişiklikler
Zaman zaman takdirimize bağlı olarak web sitesinde ve bu Şartlarda (Hizmet Şartları hariç) makul değişiklikler yapabiliriz. Bu nedenle Web sitemizi kullandığınızda lütfen o zaman geçerli olan Şartları göz önünde bulundurun.
Hizmetlerimize abone olduğunuzda sadece size bu tür değişiklikleri bildirdikten sonra Abonelik Süresi boyunca Hizmet Koşullarını değiştireceğiz. Bildirim, bu Siteye revize edilmiş Şartlar gönderilerek yapılır ve/veya değişiklik yürürlüğe girdikten sonra güncellenmiş Şartları kabul etmeniz veya bu Şartlara tıklamanız istenebilir.
4.2 Mevcut Yasa ve Yargı Yetkisi
Bu Koşullar ve bu Koşullara uygun olarak yapılan herhangi bir sözleşme, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Taraflar Londra mahkemelerinin bu Şartlar veya ilgili konulardan doğan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlığı veya iddiayı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacağını geri dönüşü olmaksızın kabul etmiştir.
4.3 Dil
Bu Şartlar İngilizce ve belirli yerel dillerde sağlanmaktadır. İngilizce sürümü ile yerel çeviri arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürümü geçerli olacaktır. Bu Şartlarla ilgili herhangi bir bildirim yazılı ve İngilizce olacaktır.
Kişisel bilgilerinizi doğru, güncel ve ilgili tutmak da dâhil olmak üzere size tamamen açıklanmış olan CORRIGO – ŞARTLAR ve koşullar hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ediyor ve ayrıca sizinle aramızdaki tüm bildirimlerin ve iletişimin elektronik olarak yapılabileceğini kabul ediyorsunuz. “Kabul Et” veya “Onayla” kutusuna tıklayarak tüm CORRIGO – ŞARTLAR ve koşullar hükümlerini kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.